آشنایی مختصر با کشور هند

آشنایی با کشورهندوستان

هدف اصلی تدوین این کتابچه ، آشنایی مختصر مسافران و محققان با این کشور پهناور می باشد.

با توجه به تردد تعداد زیادی از هموطنان به هندوستان ، خانه فرهنگ سفارت جمهوری اسلامی ایران کتابچه حاضر را برای  آشنای کلی نسبت به کشور هند تهیه نموده است.

با توجه به اینکه ارائه تمامی مطالب کشور پهناور هندوستان ، باعث حجیم شدن این جزوه می گردید و از حوصله خوانندگان دور بود ، لذا به اختصار اکتفا شده تا با این سرزمین کهن و وسیع بطور اجمال آشنا حاصل شود و زمینه ای برای مطالعه مختصر در این سرزمین برای خوانندگان گرامی پدید آید.

کتابچه پیوست را می توانید از لینک ذیل صفحه دریافت بفرمایید.

 دانلود : Ashnaei-ba-hendustan.PDF           حجم فایل 1380 KB